2010. december 13., hétfő

2012 Világvége vagy korszakváltás ?

Hát igen 2012. Feladja a leckét mindenkinek.
  A maják  akik magukat érdekes módon Magyának ejtik, anno kitaláltak vagy kézhez kaptak egy naptárat, amiben az Univerzum keletkezésétől a végéig meg tudták előre mondani a kozmikus csomópontokat, korszakváltásokat.

Ez az időpiramis 9 szinten mutatja be a kozmikus idő tartam változásait, mialatt egyre sűrűsödve éri el a legnagyobb frekvencián örvénylő időtartamot.

Érdemes észrevenni, hogy a piramisban megjelenő korszakokban mind bonyolultabb intelligenciák jelennek meg. Fontos ! Itt nem egymásra épülő korszakok vannak ! A kezdeti ALAP 16, 4 milliárd év  =  a TETŐPONT-on megjelenő idő tartamával, csak sűrübb.

Minden következő ciklus 20x sűrűbb az előzőnél.  Ha belegondolunk a jelen korszakunk az információs társadalom nevet kapta, ami rendkívül felgyorsította a világunkat kívül belül. Ezt azért is tudjuk átérezni mert tudjuk, hogy évezredekkel ezelőtt sokkal lassabb volt az élet a technika a társadalom.
(Idősűrűsödés)

Ha ez tényleg így van, akkor a teremtés hamarosan eléri azt a ragyogó energiaállapotot, idősűrűséget, amely közelebb viszi az univerzumot az isteni kiáradáshoz a teremtés kezdetéhez. No, a lényeg az, hogy transzformálódni "fog" a tudatunk egy olyan energiateli közegbe, ahol már inkább a szellemi erkölcsi és etikai döntések fogják uralni az utunkat, a karmánkat, ha még lesz.

Az alábbi kép mutatja az idő tartam változását és a kultúra fejlődését.
2010. október 8., péntek

A DNS-t a hangok befolyásolják

A DNS-t a szavak befolyásolják
Grazyna Fosar és Franz Bludorf rámutat arra, hogy a DNS-t, bizonyos frekvenciájú szavak befolyásolják és újra-programozhatják. Ezek a felfedezések egy új típusú orvostudománynak nyitják meg kapuit, melyben a DNS-t bizonyos kulcs-szavakkal és frekvenciákkal újra lehet programozni, vagyis feldarabolás vagy bizonyos gének helyettesítése nélkül. A genetikai sebészetnek, méltó konkurenciája jelent meg tehát! Az emberi DNS, csupán 10%-át használja fehérje előállításra. Csupán e kis része képezi a nyugaton ismert és népszerűsített kutatások tárgyát. A fennmaradt 90%, ballaszt-anyagnak van nyilvánítva, melynek semmilyen jelentősége nincsen. Ennek ellenére, az orosz kutatók meg vannak győződve arról, hogy a természet egyáltalán nem pazarló, ezért nyelvészekkel és genetikusokkal karöltve elhatározták, hogy felfedezik az emberi DNS fennmaradt részének valódi szerepét. E kutatások eredményeinek következtetései forradalmiak!

GYÓGYÍTÓ SZAVAK

Ennek megfelelően, az emberi DNS, nemcsak testünk felépítéséért felelős, hanem információ raktárként és kommunikációs csatornaként is szolgál. Vagyis egyféle Internet. Az orosz nyelvészek felfedezték, hogy az egész genetikai kód, főképp a nyugaton fölöslegesnek ítélt 90%, az emberi nyelvek szabályai szerint működik. Ilymódon, összehasonlították a nyelvtani szabályokat (a szavak és mondatok képzési módját), ezek sémáit (egy bizonyos nyelvben használt értelmezés tanulmányozása) és az alapvető nyelvtani szabályokat. Ilymódon felfedezték, hogy a DNS alkaloid/alkáli molekuláira, az emberi nyelvekben használt nyelvtani szabályok érvényesek. Más szóval, az emberi nyelvek, nem véletlenszerűen, hanem a DNS eredményeként jelentek meg.

Piotr Gariaev, orosz biofizikus és biológus és kollegái tanulmányozták a DNS vibrációs viselkedését is, vagyis bizonyos frekvenciák hatását erre. Következtetésük elképesztő: az élő kromoszómák, pontosan holografikus számítógépekként működnek, a DNS belsejében létrehozott endogén lézer- sugárzás hatására! Vagyis sikerült nekik, bizonyos vibrációs modellt előállítaniuk a DNS-t és a genetikai információt befolyásoló lézer sugár segítségével. És, akkor, amikor a DNS szerkezete az emberi nyelv szerkezetével azonos, direkt szavakat és mondatokat is lehet használni a DNS módosításához, melyhez semmilyen kódfejtés nem szükséges. E dolgot kísérletileg bebizonyították! Az élő DNS (a szövetekben nem pedig "in vitro"), határozottan reagál a szavak és mondatok által gerjesztett lézer sugarakra, a rádióhullámokra is, ha megfelelő frekvenciát használunk. Ezzel tudományosan magyarázható a kijelentések, autogén tréning, hipnózis és pozitív gondolkodás erős hatása az emberre. Tehát természetes és normális az, hogy a DNS reagál a nyelvezetre. Mialatt a nyugati kutatók sebészeti eljárásokkal bizonyos géneket vonnak ki a DNS láncból más helyekre beműtve ezeket kísérletezés céljából, addig az oroszok lelkesen dolgoznak azon berendezéseken, melyek lehetővé teszik a sejt anyagcsere befolyásolását rádió és ennek megfelelő fény frekvenciákkal, bizonyos genetikai bántalmak kijavításáért.

Gariaev tudósainak csoportja sikerült bebizonyítsa, hogy ezzel a módszerrel megjavíthatók, az X sugarak által károsított kromoszómák. Mi több, felfogtak bizonyos információs modelleket az egyik DNS-ből és ezt továbbították egy másiknak, ilymódon sikerült átprogramozniuk ennek sejtjeit, egy másik genommá. Ilymódon átalakítottak béka embriókat - szalamandra embriókká, csupán a megfelelő információs modell átadásával! Ilymódon, az egész információ átadódott, semmilyen mellékhatás nélkül, amilyenek a nyugati gyakorlat során gyakran előfordulnak. Ez nyilvánvaló módon az orvostudomány egyik legnagyobb forradalmi ugrása, mely minden bizonnyal meglepő változásokkal fog járni. Látványos eredményeket értek el egyszerűen vibrációkkal és nyelvezettel, a bizonyos módon barbárnak számító molekuláris sebészeti beavatkozási technikák alkalmazása helyett. Ezek a kísérletek rámutatnak a vibrációs genetika végtelen potenciáljára, melynek nyilvánvalóan nagyobb hatása van a szervezet működésére, mint amit a DNS biokémiai folyamatainak alkáli részlegének (az egész 10%-nak) tulajdonítanak.

A spirituális és ezoterikus mesterek, már évezredekkel ezelőtt tudták azt, hogy az emberi test beszéddel: szóval és gondolattal programozható. Most tudományosan is megmagyarázták és bebizonyították ezt a dolgot. Természetesen, a megfelelő frekvenciát kell alkalmazni. Éppen ezért nem mindenki sikeres, sem ugyanolyan mértékű sikereket nem tud elérni minden egyes alkalommal. Az embernek dolgoznia kell belső folyamataival, hogy bizonyos spirituális érettséget érhessen el ahhoz, hogy direkt és tudatos kommunikációt hozhasson létre a DNS-el. Az orosz kutatók egy olyan berendezés kidolgozásán dolgoznak, mely biztosítja a sikert, megfelelő frekvencia használatánál.

MINDENKI SAJÁT BELSŐ FORRADALMÁT KELL, VÉGREHAJTSA

Azonban, egy magas spirituális tudattal rendelkező személynek nincs szüksége semmilyen berendezésre! Ő nem függ semmilyen gépezettől, DNS-ének átprogramozásában. Mindannyiunk megtehetjük ezt, amit a tudomány igazol! Az orosz kutatók felfedezték, hogy az emberi DNS morfológiai szabványokat hoz létre a semmiből, úgynevezett mágneses "féreglyukakat" teremtve. Ezek a híres Einstein-Rosen hidak mikroszkopikus megfelelői, melyek a kozmikus fekete lyukak közelében megtalálhatóak, két nagyon távoli pontot kapcsolva össze, rövidítésképpen.

Ezeknek alagúthoz hasonlóan, két végük a kozmosz különböző zónáiban található és általuk az információ átadható a tér és idő törvényein kívül. A DNS, ilyen információkat vonz a makrokozmoszból, átadva azokat tudatunknak. Olyan, mint egy sokrétű rezonátor, mint egy több különböző állomást fogó rádió-készülék, a kibocsátó frekvenciájának függvényében. Ez a hiperkommunikációs folyamat, rendkívül hatékony egy mély relaxációs állapotban. A stressz, gondok vagy egy hiperaktiv mentál megnehezíti ezt a folyamatot és a kapott információk elferdülnek vagy haszontalanná válnak. A természet évmilliók óta használja ezeket a hiperkommunikációkat. A modern ember csupán egy kis részét ismeri ennek, intuíció néven. Íme egy természetből vett példa erre: egy hangyaboly esetében, ha a királynőt eltávolítják a kolóniától, a hangyák folytatják a boly építését, az eredeti tervnek megfelelően. Azonban, ha a királynőt megölik, az egész kolónia tevékenysége félbe marad. Egyetlen hangya sem tudja, mit kell tennie. Úgy tűnik, hogy a királynő a csoport- tudat által, közvetíti a boly tagjainak, mit és hogyan kell tenniük, a hangyák meg vakon hallgatnak rá, mintha saját tudattal nem rendelkeznének.

Az ember ugyanezt a típusú hiperkommunikációt tapasztalja meg akkor amikor van egy intuíciója vagy ihlete. Több hónapon keresztül, egy 42 éves férfi éjjelente azt álmodta, hogy egy CD-Rom típusú információs rendszerrel áll kapcsolatban. Ilymódon igazi tudást szerzett meg, különböző szakterületekről, melyeket ő reggelente ellenőrzött. Egy igazi információáradat érte - mint egy enciklopédia! Ezek nagy többsége kívül esett saját személyi tudáskörén és olyan technikai részleteket tartalmaztak, melyekről halvány fogalma sem volt.

A FANTOM DNS HATÁS

Ez a fajta hiperkommunikáció látványos hatásokat hoz létre, mind a DNS-ben, mind az emberi lényben. Az orosz kutatók lézer fénysugárral sugároztak be egy DNS mintát és a gép képernyőjén az a hullám modell jelent meg, melyre számítottak. Akkor, amikor kivették a DNS mintát, a hullám modell nem eltűnt, hanem továbbra is ott maradt! Több hasonló kísérlettel igazolták, hogy az eltávolított minta által létrehozott hullám energetikai modellje ott marad. Ezt nevezték el fantom DNS hatásnak.

MIKROSZKOPIKUS FÉREG/FEKETE LYUKAK

Állítások szerint, a szokásos téren és időn kívülről energia áramlik az aktivált féreglyukakon át, akkor is miután eltávolították a DNS mintát a kísérletből. Mellékhatásként megfigyelték, hogy a hiperkommunikációra képes emberi lények körül is megmagyarázhatatlan elektromágneses mező jelenléte észlelhető. Elektronikai berendezések, pl. CD lejátszók működése leállhat néhány órára. Amint az elektromágneses mező kezd eltűnni, ezek a berendezések újból normális módon működni fognak néhány órán belül. Sok gyógyító és terapeuta régóta ismeri már ezt a hatást. Minél telítődöttebb a légkör, vagyis minél nagyobb az energia, eme berendezések megállásának lehetősége annál nagyobb. És a berendezések gombjait hiába nyomogatjuk, úgysem fognak elindulni, csupán néhány óra elteltével, miután eltűnt az energia. Grazyna Gosar és Franz Bludorf: Vernetze Intelligenz (Összekapcsolódott Intelligencia) - című könyvében nagyon pontosan és világosan megmagyarázzák ezeket a jelenségeket. Ők olyan forrásokat idéznek a múltból, amikor az emberiség nagyon szorosan kapcsolódott egymáshoz és a többi életformához, a csoport-tudathoz és csoportként cselekedett. Azonban, ahhoz hogy megtapasztalják az egyéni tudatállapotot is, az embereknek szinte teljes mértékben el kellett felejteniük a hiperkommunikációt.

A FELSŐBBRENDŰ CSOPORTTUDAT

Ebben a pillanatban, az emberiség szintjén, az individualizált tudat viszonylag stabil és létrehozható egy új, valóban felsőbbrendű csoport tudati forma, melyben hozzáférhetünk a teljes információhoz, a testünk minden sejtjében - DNS-ünkben jelen lévő biológiai rezonátor segítségével - erőfeszítés nélkül vagy anélkül, hogy távolról manipulálnának minket, az információt illetően. Akárcsak az Internet, DNS-ünk is továbbíthatja saját információit ebbe a széles hálózatba, mely maga az Élet, információkat is kaphat ebből a hálózatból és valószínűleg direkt kapcsolatot is teremthet e hálózat többi tagjaival. A csodálatos távolsági gyógyítások, telepátia, ily módon könnyedén és természetesen megmagyarázható. Például, bizonyos állatok már távolról észlelik gazdáik hazatérését. E dolgot a hiperkommunikációval és a csoport tudattal lehet megmagyarázni. Egyetlen csoport tudatot sem lehet a végtelenségig használni egyéni tudat nélkül. Máskülönben visszatérnénk egy olyan primitív állapotba, melyben a csorda ösztönök rendkívül könnyedén manipulálhatóak.

Jelen pillanatban a hiperkommunikáció teljesen másvalamit jelent: A kutatók szerint, ha az egyéni tudattal rendelkező emberek, újból képesek lesznek hozzáférni majd a csoport tudathoz, emberfeletti teremtő erőre fognak szert tenni, mellyel képesek lesznek átformálni az egész bolygón lévő életet. Tény az, hogy az emberiség nyilvánvalóan egy ilyen felsőbbrendű csoport tudat felé tart. Becslések szerint, a most születő gyermekek 50 % -nak nagy problémái lesznek az iskolában. Őket Indigó gyermekekként ismerik - indigó színű aurájuk miatt, mely magas tudatállapotukra és rendkívüli tisztaságukra utal. Ugyanakkor, egyre több tisztánlátói képességgel rendelkező gyermek születik (lásd. Paul Dong: A kínai indigó gyermekek - című könyvét). E gyermekek, személyes példájukkal megtanítják nekünk, felnőtteknek, mit jelent a felsőbb csoport tudat. Például a klímát, rendszerint nem befolyásolhatja egyetlen ember sem. Azonban egy csoport szelleme képes befolyásolni ezt - lásd bizonyos törzsek esőt hozó táncait. A klímát erősen befolyásolják a Föld saját frekvencia rezonanciái, az úgynevezett Schumann frekvenciák. De ezek pontosan azok a frekvenciák, melyek agyunkban mennek végbe és akkor, amikor több ember szinkronban, összehangoltan cselekszik, a lézersugárhoz hasonló hatás jön létre ebben a megnyilvánulásban. Ezzel tudományosan is megmagyarázható az, hogyan lehet befolyásolni az időt!

A csoport tudat kutatói, létrehozták az I. Típusú civilizáció teóriáját. Egy felsőbb csoport tudatba belépett emberiségnek, semmilyen környezeti, sem energia hiányos problémái nem lennének. Mivel természetes módon kontrollálnának minden energiát és folyamatot az egész bolygón. Beleértve az esetleges katasztrófák kivédését is! Egy II. típusú civilizációnak meg, ellenőrzése lenne egész galaxiájuk összes energiái felett.

A FELSŐBB CSOPORTTUDAT RENDET TEREMT

És most egy igazi bomba: akkor, amikor nagyszámú ember koncentrál ugyanarra a célra (pl. egy futballmérkőzés, Karácsony megünneplése vagy más hasonló méretű esemény...), bebizonyították, hogy a véletlenszerű számokat létrehozó generátorok, rendezett számsort képeznek, a véletlenszerű számsorok helyett. Más szavakkal, egy felsőbb (rendezett) tudat, mindig rendet teremt az egész környezetben!

Egyetemi környezetben végzett kísérletek bizonyítják, hogy a fizikai és mentális világ összekapcsolódik és kölcsönösen függnek egymástól! A projektről bővebben a következő siton: http://noosphere.princeton.edu/fristwall2html

A DNS-t most egy szerves vezetőnek tekintik, mely normális testhőmérsékleten működik, a mesterséges szuper-vezetékektől eltérően, melyek nagyon alacsony hőmérsékleten képesek működni: -200 és -400 Celsius fokok között. Minden szupervezető képes tárolni a fényt, tehát az információt is. Ezzel magyarázható, hogyan képes a DNS olyan jól tárolni és közvetíteni az információt. Ami az úgynevezett féreg-lyukakat (wormhole) illeti, ezek normális módon nagyon instabilak és a másodperc töredéke alatt eltűnnek. Bizonyos feltételek között, ezek a féreg-lyukak önmagukban szerveződnek, olyan űrt képezve, melyben például a gravitáció elektromossággá alakulhat át. Ezek az üres terek hasonlóak ionizált gázt sugárzó labdákhoz és mérhetetlenül nagy energiával rendelkeznek.

A TUDAT EREJE

Oroszország egyes vidékein, ilyen sugárzó fény labdák gyakran jelennek meg. Az oroszok intenzív kutató programokat indítottak, melyek meglepő következtetésekhez vezettek. Nagyon sok ember ismeri ezeket a vidékeket, ahol ezek az űr-jelenségek, az égen megjelenő csillogó fény gömbök formájában gyakran fordulnak elő. Figyelmesen szemlélik ezeket, azt kérdezve vajon mik lehetnek ezek? Egyszer arra gondoltam: Szervusz! Ha ufók vagytok, repüljetek háromszög alakban. És egyszerre, a gömbök háromszöget formáltak. Egy másik alkalommal azt üzentem nekik, hogy gyorsítsanak fel 0-ról, maximális sebességre és ezt tették. Nyilvánvalóan ufóknak hittem őket. Barátságos ufóknak, mivel azt tették, amit mondottam. Az oroszok most felfedezték azokon a vidékeken, ahol ezek a fény gömbök megjelennek, hogy a gondolat által irányíthatóak. E gömbök körül nagyon alacsony frekvenciákat mértek, melyek azonosak az agyunk által gerjesztett frekvenciákhoz. Eme azonosság miatt reagálnak e gömbök, a mi gondolatainkra! Figyelmeztetnem kell benneteket arra, hogy nem jó ötlet ráugrani egy ilyen, talajon lévő fény labdára. Mivel a benne lévő energia annyira nagy, hogy genetikai mutációkat okozhat nekünk... De az is lehet, hogy mégsem. Mivel, köztudott például az, hogy sok spirituális tanító létrehoz ilyen láthatatlan energia gömböt maga körül, akkor amikor mély meditáció állapotában kellemes és spirituálisan felemelő állapotot hoz létre.

Híressé vált az egyik ilyen spirituális tanító esete, akit valaki lefényképezett miközben székén ülve meditált és a fényképen csupán egy fehéres-csillogó ködfolt volt látható. Egyszerűen ez a jelenség a gravitáció-antigravitáció jelenségével áll kapcsolatban, ezekkel a féreg-lyukakkal, melyek gondolattal stabilizálhatóak valamint a hiperkommunikációval, vagyis a szokásos tér-idő szerkezetünkön kívüli energiával. Az előző nemzedékek, akiknek ilyen kapcsolataik voltak a hiperkommunikációval és fény gömbökkel, angyali tapasztalatnak nevezték ezeket. Annak ellenére, hogy ezekről a kölcsönhatásokról azt feltételezik, hogy csupán spirituális energia transzferek voltak ezekből a szférákból az Ember számára, ami nem jelenti azt, hogy angyalok nincsenek!

A hivatalos tudomány ismer már olyan zónákat a Földön, ahol gravitáció anomáliák vannak, mely elősegíti az ilyen űr fény-gömbök képződését. Eddig a gravitációs eltérés a mező összértékének 1 % -a alatt volt. Nemrég 3 - 4% -os gravitációs anomáliákat mutató zónákat is felfedeztek. Az egyik ilyen hely Rocca di Papa, Rómától délre ( a hely pontos megjelölését lásd a - Vernetzte Intelligenz - című könyvben. Ott, különböző dolgok emelkednek a levegőbe, kezdve a gömböktől - egészen az autóbuszokig (igen,nem nyomdai hiba).
Link

2010. augusztus 5., csütörtök

Gondolj egyet s meglásd, a világ aszerint változik

Ideológiák, értékek mentén való elhelyezkedésünk a világ természetes közegében.

Hát igen kb. 17 milliárd fényév átmérő( az nagyon sok(de honnan is nézve?)) Ebben a térben hatnak azok a világépítő törvények amelyek ki tudja, hogy milyen mély dimenziórétegekből hatják át a világunkat, minket, és tartják egyben a kis játszóterünket.
Az addig rendben, hogy a világ poláris és legkevesebb kettő egységre van szükség az egyensúly megtartására, amit sikeresen alkalmaz is a természet. Természetesen több ciklikus rendszert is figyelembe vehetünk, pl. a 12 hónapos kisévet és a 25 ezer éves napévet.
De mivel most egy vákuumkamrában élünk itt ebben a csodás országban, azt kell figyelembe vennünk, hogy itt milyen erők hatnak. Mert ami fent, ugyanaz (hasonló) mint ami lent, szólna a természet ősi tőrvénye (hermetika).
És mi is van nálunk? Két erő küzdelme folyik!
Mindjárt mondanánk is, hogy a jobb meg a bal oldalé, de ez kissé zavaros lenne. Csupán nézőpont kérdése és elveszik mindez egy magasabb szemléletben.
Jobboldal baloldal, szintezettség:
Ezek a fogalmak nem politikai fogalmak. Ezek, az Univerzum erőinek a metaforái, amelyek itt hatnak bennünk attól függően, hogy mi emberek milyen szinten állunk tudatilag, és mennyire engedjük magunkba érvényesülni, hatni a természet erőit. MI mindannyian részei a vagyunk a természetnek, és ez ellen nem fogadok el semmi érvet, mert ez így van és megfellebbezhetetlen! Akik ez ellen vannak azok az egység, az élet fenntarthatósága ellen lázadnak ill. ki akarnak törni a természetes élhető rendből.
És természetesen vannak, akik meg akarják őrizni az élet szerves fenntarthatóságát, az égig érő fa képességét az újabb hajtásokra (amely behat mindenhova és termése a termés’zet, az anyag, a maga isteni szövetéből). Találó a nyelvünk nem igaz?
Tehát vannak az őrzők és a célja vesztett tudatlan elbutult újítók. Mondhatnánk úgy is, hogy vannak a konzerválók és a liberalizálók, aki mindent jobban tudnak. Persze konzerválásra csak akkor van szükség, ha a természetes életteret megbontja egy divergáló (széttartó) erő, mint pl. a szélsőséges rendszerek: rendezetlen kommunizmus, kapitalizmus, liberalizmus és demokrácia. Ezek mind csak részfolyamatok vagy még azok sem lehetnek, és soha sem alkothatnak totális szervezőerőt, de létezhetnek és jó is ha léteznek (már amelyik) egy szakrális (anyagi ill. isteni teremtésbe illeszkedő) rendszeren belül, mint visszacsatoló, belső struktúrák, amelyek segítenek frissíteni a rendszer túlérő gyümölcseit.
Tehát mi mindannyian részei vagyunk ennek az egyensúlyra törekvő univerzumnak.
Mondhatni, hogy mi vagyunk a fokmérői, mi emberek, akikben ott van egy rejtett berendezés, ami érzékel, irányít, kiárad, és mindent úgy rendez, ahogy azt a természetes rendszer igényli (pl. entrópia) Vagy ahogy szabályozzuk ezta rendszert agondolatvilágunkal és érzéseinkel.
Ezekből következtetve merem kijelenteni, hogy a jelenlegi társadalmi közegünk a semmiben lebeg irányítás nélkül, és egyre sodródik a megsemmisülés szélére.


Egy (magyar) ember számára a természetes rend három szintből áll: Isten, nemzet, család.
Ha egy országban érvényesül ez a rend és minden szint a megfelelő energiát használja fel, hogy továbbéltesse magát, akkor létrejön a tökéletes rend. 
- Mivel jelenleg nincs rend, a társadalomban az a jelenség, amit szélsőségeseknek neveznek (pl. nemzeti konzervatív, radikális, jobb oldali) valójában a természetes rend egyensúlyra törekvésének a kibontakozása jelenlegi neokon, liberálbolsevik, ultrakapitalista stb. erők létroncsolásával szemben. Mivel a rendszer változói eltolódtak, ezért a helyes nemzetépítő út a rossz úton járóknak szélsőséges és bomlasztó. Ennek az elfojtása, pedig mint látjuk elképesztő természetellenes antihumán és létrontó eszközökkel, pl. cinizmus, hazugság, félrevezetés, erőszakos szabadosítás a természetes családüzem megsemmisítése atomizáció stb. Ez mind-mind egy olyan rendszer parancsa, ami már kiszakadt a természetes élhető közegből és magával akar rántani mindent, mert nem tud már mibe kapaszkodni.
A rend továbbépítése:
Természetesen ezt globális, planetáris szinten is meg lehet formálni. Hiszen az így kialakult természetes nemzetrendszerek értékeik mentén (melyet magukra utalva termeltek ki [gondolkodásmód, technika, minden, ami értékképző]), mint atomok a szabad nem kötő elekronpárjaikkal összekapcsolódva, egymást kiegészítve létrehozhatnak egy új elemet, testvéri közösséget, ami nemesebb a teremtésben, és minél több atom (nemzet) kapcsolódik össze, annál jobban kirajzolódik az az erő, ami összetartja, és szimmetriába rendezi a világot. És akkor minden oldal majd hátradőlhet, mert mindennek meglesz a helye. A kommunista örülhet, hogy a rendszer minden dolgozója egyesült, a nemzeti konzervatív, hogy az általa megőrzött értékek mentén létrejött az emberiség nagy műve.
Bef:
A világegyetem (világfa) gyümölcse maga az ember! ill. a tudattal bíró lény!
A mi célunk az a világon, hogy a legtöbb fényt magunkbazárva, kitöltsük azt az energiaállapotot, amit csak ki lehet tölteni, hogy ránk ne roskadjon a teremtés.
Ha ezt nem tesszük meg, különösebb dolog nem történik, mint egy rossz szezont hagyunk magunk mögött. Persze az a lélek, ami ebben a rendben termett savanyú vagy rothadt, fénytelen lesz ahhoz, hogy a teremtő asztalára kerüljön. Így szépen lehullunk, éltető humusszá válunk, ami majd táplálja az újabb folyamatokat. Mert lesz helyettünk más mégha nem is ebbe a formában, de az már mástészta. A folyamat addig ismétlődik, amíg el nem érjük a tökéletességet ill. azt az energiaszintet, aminek a hullámhossza és frekvenciája egyezik a minket létrehozó teremtő erőével és az általunk megtermelt értékekkel, beolvadunk az általunk istennek nevezett egységbe.

Jótanács mindenkinek az elkövetkező kaotikus időszakra:
Amennyiben elkötelezett vagy bármelyik oldalra, vagy csak oda húz a szíved ez nem baj! Legyen! A világ most így rendeződik vagy így rendezik. Egy dolgot részesíts előnyben! Keresd a magadhoz hasonlóakat és gondolkodjatok együtt értékek mentén, ugyanis a világ aszerint változik ahogy kivetíted magadat. Rendezd meg TE ezt a gigantikus előadást!

Szebb jövőt!